MÍSTNÍ POPLATKY
ZA ODPAD A ZE PSŮ

Místní poplatky za komunální odpad a ze psů bude možné na pokladně Magistrátu města Zlína platit nejdříve až od 4. května 2020. Účelem tohoto opatření je omezit počet osobních návštěv s ohledem na riziko šíření viru a ochránit tak zdraví všech občanů města Zlína. Pokud je to možné, přednostně využijte bezhotovostní úhradu poplatků.

V důsledku výše uvedených skutečností nebude správce poplatků nijak sankcionovat opožděný termín úhrady místních poplatků za komunální odpad a ze psů, pokud tyto poplatky budou uhrazeny v náhradním termínu do 15. 6. 2020.

POMOC OSAMĚLÝM
SENIORŮM NAD 70 LET

NABÍDKA UKONČENA
S KONCEM NOUZOVÉHO STAVU!

akt. 18. 5. 2020
 

Město Zlín ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného pomáhá osamělým zlínským seniorům v nouzi, ve věku nad 70 let. Těm na základě jejich požadavku distribuuje krizový potravinový a hygienický balíček do místa bydliště.

Zájemci o potravinový a hygienický balíček mohou kontaktovat Odbor sociálních věcí MMZ
v pracovní dny od 8.00 hodin do 16.00 hodin na tel. číslech: 778 400 186, 778 400 187


TELEFONNÍ KRIZOVÁ
LINKA SOS ZLÍN

Ve Zlíně působí LINKA SOS ZLÍN. Pracovníci linky jsou schopni a ochotni s volajícím jejich aktuální potíže probrat a

v jejich situaci jim poradit a poskytnout podporu či zklidnění. Služby linky jsou anonymní a kromě telefonické krizové pomoci na číslech:

577 431 333 nebo 778 400 170

Pracovníci mohou odpovídat také e-mailem. Dotazy lze zasílat na sos@zlin.cz