Vzděláváme se - u nás a zajímavé odkazy


Přednášky v Senior Pointu

ROK 2021

září
PROBLEMATIKA VÝŽIVY
U LIDÍ ŽIJÍCÍCH S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ

Přednáška v rámci Týdne trénování paměti. 

říjen
SENIOR BEZ NEHOD - STÁRNOUT BEZPEČNĚ
Divadelní přednáška.

STÁŘÍ A AKCEPTACE NA NOVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Adaptace člověka představuje způsob, jímž udržuje a obnovuje svoji životní pohodu a přispívá k vyrovnanosti osobnosti.

listopad
ZAJÍMAVOSTI HISTORIE OČKOVÁNÍ  
Povídání s prezentací.

Přednášky v Senior Pointu Zlín

V roce 2020 proběhly přednášky s touto tématikou:

leden 2020 

SR - 71 - NEJRYCHLEJŠÍ NERAKETOVÉ PILOTOVANÉ
LETADLO SVĚTA - Ing. Jiří Mařánek

únor 2020
SLOVA ZNÁMÁ A PŘECE NEZNÁMÁ II - Ing. Jiří Mařánek
únor 2020 - VZPOMÍNKY NA POEZII PŘI KRONICE - Anna Kojanová

září 2020
KAŽDODENNÍ ŽIVOT S DEMENCÍ
Akce v rámci záříjového Týdne paměti ve spolupráci s Nadějí, pobočkou Zlín.

říjen 2020
KRITICKÉ MYŠLENÍ
Kritické myšlení - Důvěřuj, ale ověřuj.Časopisy a noviny


MORAVSKÝ SENIOR - www.moravskysenior.cz
 - Senior Point Zlín je jedno z distributorských míst

DOBA SENIORŮ
- první noviny českých seniorů  
- máme k dispozici k zapůjčení na místě - www.rscr.cz/doba-senioru/

REVUE 50PLUS
- magazín pro zvídavé seniory - www.revue50plus.cz

MAGAZÍN ZLÍN - zlínský měsíčník - www.izlin.cz

5plus2 - páteční vydání - www.5plus2.cz

ZVUK Zlínského kraje - Časopis pro kulturu a společenské dění - www.kfbz.cz/zvuk


Webové stránky

Centrum pro rodinu Zlín z.s. - www.cpr-zlin.cz

Senior Point
www.seniorpointy.cz

Senior Pasy
- www.seniorpasy.cz

Spokojený senior
- Klub aktivních seniorů - www.spokojenysenior-klas.cz

Život 90
- www.zivot90.cz

i60.cz - portál pro aktivní seniory - www.i60.cz


PORUCHY SPÁNKU - 15. 4. 2019

Poznámky k přednášce, která u nás proběhla v dubnu 2019
 ve spolupráci s Parkinsonem Zlín.