Trénování paměti - úkoly, odkazy, literatura

Úkoly


1. MĚSTA

a) Udělejte si seznam českých měst - od každého písmena abecedy.
b) Udělejte si seznam zahraničních měst - od každého písmena abecedy.
Najdete od každého písmenka města?

2. KŘESTNÍ JMÉNA 

a) Napište na papír A4 od každého písmena abecedy křestní jména a to libovolně po celém papíře (např. Anna, Barbora,..., Zdeněk, Žofie).
b) Jednotlivá jména uspořádejte podle abecedy (od A do Ž nebo
od Ž do A)

3. VELIKONOCE

Napište si na papír dané slovo. 

Kolik slov (podstatná jména v 1. pádě a jiné slovní druhy) sestavíte z písmen tohoto slova? 

(My jsme jich našli 39.)

Webové odkazy

www.trenovanipameti.cz

https://www.mentem.cz/Literatura

Jitka Suchá

Trénink paměti pro seniory
Trénink paměti pro každý věk
Skupinové hry pro cvičení paměti v každém věku
Zábavné kvízy pro každý věk
Trénujte si paměť
Trénink slovní zásoby pro každý věk

Ebook od společnosti MENTEM - trénujte svůj mozek.
Témata: fakta o mozku, paměť, pozornost, exekutivní funkce,  prostorová orientace


RÉBUS

Vyluštíte následující obrázek? Kolik přísloví najdete?

akt. 16. 3. 2021


PRACOVNÍ LISTY
K TRÉNINKU PAMĚTI

Vytvořeno pro Senior Pointy z Senior Point Brno.

PRACOVNÍ LISTY
K TRÉNINKU PAMĚTI

Zaslány ze Senior Pointu Brno
Připraveny ve spolupráci s Centrem sociálního a zdravotnického vzdělávání, Brno - Mgr. Chaloupková a M. Nešporová.


TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ

Pracovní listy zaslány ze Senior Pointu Brno.
Připravila Tereza Rudová.