Očkování proti covid-19

Informace ohledně očkování proti COVID-19 v České republice.

NÁVOD K REGISTRACI

Od 23. dubna 2021 se mohou k očkování registrovat osoby starší 60 let věku.

Od 14. dubna 2021 se mohou k očkování registrovat osoby starší 65 let věku.

Od 7. dubna 2021 se mohou k očkování registrovat pracovníci v sociálních službách.

Od 24. března se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19.

Od 1. 3. 2021 se mohou do centrálního registračního systému zaregistrovat osoby nad 70 let.

REGISTRACE
→ 
https://crs.uzis.cz/ nebo https://registrace.mzcr.cz/

Je potřeba:
- mít telefon (pro potvrzovací číselné kódy a SMS o termínu očkování)
( telefonní číslo může být i rodinného příslušníka či jiného asistenta, který se bude starat o celou tuto záležitost)
- uvést tyto údaje o zájemci o očkování: jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého bydliště 
- vybrat si preferované očkovací místo poblíž bydlišti

- bude-li hned známý termín na očkování, dostane zájemce automaticky termín na druhou dávku, o kterém bude informován
- nebude-li známý termín na očkování, dostane zájemce později SMS s číselným kódem k REZERVACI TERMÍNU

Systém je navržen tak, aby registraci a rezervaci seniorů (která vyžadují znalost práce s internetem) mohli provádět rodinní příslušníci, sociální pracovníci i pracovníci linky podpory 1221.

akt. 23. 4. 2021


VELKOKAPACITNÍ OČKOVACÍ CENTRUM VE ZLÍNĚ

Velkokapacitní očkovací centrum v PSG aréně ve Zlíně začne fungovat v pondělí 26. dubna. Zdravotníci by tam měli zvládnout aplikovat až osm a půl tisíce vakcín týdně. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zatím bez problémů zvládá naočkovat všechny přidělené dávky vakcíny proti covidu, jejich přísun se ale postupně zvyšuje. Kapacita nynějších dvou očkovacích ambulancí v areálu zlínské nemocnice by tak v krátké době přestala dostačovat. Otevření velkokapacitního očkovacího centra připravuje nemocnice ve spolupráci se Zlínským krajem.

Více informací najdete na ODKAZE NEMOCNICE.

akt. 16. 4. 2021


Od 7. dubna 2021 se mohou k očkování registrovat pracovníci v sociálních službách.
Pracovníci se registrují pomocí speciálního kódu, který obdrží od poskytovatele sociálních služeb. Zároveň dostanou i potvrzení o zaměstnání, které budou při samotném očkování předkládat.

akt. 6. 4. 2021


OČKOVÁNÍ OSOB S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM aj.

Od 24. března se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19.
Do centrálního rezervačního systému se zájemci o očkování mohou přihlašovat pomocí kódu, který obdrží od svého ambulantního specialisty nebo od specializovaného pracoviště. Na adrese registrace.mzcr.cz je jim po zadání tohoto kódu zpřístupněná registrace, kde si mohou vybrat vhodné očkovací místo.
Kód je určený pouze pacientovi a neměl by se sdělovat další osobě. Při samotném očkování se pak osoby prokážou lékařskou zprávou. Ta nemusí být nově vystavená, postačí ta z poslední návštěvy.
Nadále platí, že se chronicky nemocní mohou očkovat u svého praktického lékaře nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, do jehož specializovaného pracoviště docházejí.

akt. 23. 3. 2021


OČKOVÁNÍ OSOB STARŠÍCH 70 LET

akt. 2. 3. 2021


SENIOR POINTY PO CELÉ ČR POMÁHAJÍ S REGISTRACÍ A REZERVACÍ TERMÍNŮ NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19.

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3258540-misto-poradani-kurzu-pomahaji-senior-pointy-s-registraci-k-ockovani

akt. 26. 1. 2021


LETÁČKY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

VIDEA K OČKOVÁNÍ 

Pomoc (zlínským) seniorům nabízí několik telefonních linek

 Pro seniory, kteří si neví rady s registrací k očkování proti nemoci Covid-19, případně potřebují získat další informace, je zřízeno několik informačních linek pomoci:

- telefonní informační linka 577 043 770 je nově zřízena Zlínským krajem a je určena seniorům ve věku 80 a více. Pracovníci úřadu jsou zájemcům k dispozici v pracovní dny od 9 do 16 hodin a o víkendu od 10 do 14 hodin. Na lince získají senioři informace k dalšímu postupu, pokud se jim nepodaří zaregistrovat do centrálního rezervačního systému,

- telefonní informační linky 724221953, 577006759 patří Krajské hygienické stanici Zlín a slouží občanům občany Zlínského kraje,

- celorepubliková informační linka 1221 slouží pro dotazy spojené s koronavirem. Je v provozu od pondělí do pátku od 8 do 19 hodin, o víkendech od 9 do 16:30 hodin. Na této lince zodpoví dotazy proškolení medici,

- samostatná bezplatná linka pomoci seniorům je 800 200 007 a pomáhá zájemcům s registrací k očkování proti Covid-19. Seniory registruje tým dobrovolníků Skautské pomoci Lince seniorů denně od 8 do 20 hodin,

- na telefonním čísle 571 110 896, případně 774 989 439 je k dispozici služba pomoci zlínské Občanské poradny STROP. Pomáhá s registrací k očkování v pracovní dny od 8:30 do 15 hodin,

- nonstop anonymní krizové linky 577 431 333, 778 400 170 prostřednictvím sociální služby "Linka SOS Zlín". Jedná se o linku důvěry zřízenou statutárním městem Zlín.

Na očkování se mohou senioři registrovat sami či za pomoci rodiny na internetovém portále crs.uzis.cz V případě imobilních osob nad 80 let, kteří mají výjimku z registrace k očkování přes Centrální rezervační systém, je třeba kontaktovat praktického lékaře, který očkování zajistí.

Zdroj: 
https://www.zlin.eu/pomoc-seniorum-nabizi-nekolik-telefonnich-linek-aktuality-5915.html

akt. 18. 1. 2021

OBČANSKÁ PORADNA STROP

Občanská poradna STROP pomůže seniorům, ale i ostatním zájemcům, kteří si s registrací k očkování proti Covid-19 neví rady. Lidé se mohou obrátit na pracovníky poradny na telefonním čísle 571 110 896, případně 774 989 439.

Služba je k dispozici v pracovní dny od 8:30 do 15 hodin a neplatí se za ni.

akt. 18. 1. 2021