ÚTERÝ 5. 1. 2021

05.01.2021

TRÉNINK PAMĚTI PRO KAŽDÝ VĚK (Jitka Suchá) - z této knížky dnes čerpáme tři úkoly pro vás.


1. TROJICE VÝRAZŮ
Ke každé trojici přídavných jmen se pokuste najít jedno slovo - podstatné jméno, které lze spojit se všemi třemi uvedenými slovy a vytvořit tak běžně používané ustájené spojení.
a) hořká, bílá, mléčná
b) bílý, tuzemský, kubánský
c) minerální, pitná, užitková
d) zrající, strouhaný, smíšený
e) suché, stolní, šumivé

2. PŘIROVNÁNÍ
Pokuste se správně doplnit následující přirovnání.
a) líný jako ...
b) stát jako ...
c) vidět jako ....
d) pít jako ...
e) držet se ho jako ...


3. ČÍM SE ZABÝVAJÍ VĚDNÍ OBORY?
a) petrologie
b) mykologie
c) dermatologie
d) psychologie
e) pediatrie

(ʎuıuɹoɥ 'ıʇǝp 'ǝznʞ 'ʎqnoɥ 'ɐʞıɥɔʎsd - ɐpǝʌodɐu )