ÚTERÝ 30. 3. 2021

30.03.2021


Dnešní trénování paměti bude spojené s Velikonocemi.

1. Jaké velikonoční tradice jste dodržovali v původní rodině? Jaké tradice dodržujete nyní?

2. Vyjmenujte pokrmy spojené s Velikonocemi a vyberte z nich ty, které připravujete sami a ty, které také jíte. 

3. Jak jste říkali doma a říkáte nyní (pokud jste se přestěhovali do jiné oblasti) těmto pojmům:

- řehtání a řehtačka (nahrazení kostelových zvonů)

- chodit na velikonoční koledu

- pomlázka ve smyslu svazek z proutí

- pomlázka ve smyslu výslužka