PONDĚLÍ 8. 3. 2021

08.03.2021

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ SAMARITÁN

Již desátý rok funguje ve Zlíně sociální služba Dluhové poradenství Samaritán. Tuto službu provozuje Charita Otrokovice. Posláním Dluhového poradenství Samaritán je poskytovat odborné rady, pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci spojené s dluhy. Služba je poskytována bezplatně.

Na dluhové poradenství se mohou obrátit lidé, kteří mají problémy s orientací ve své obtížné dluhové situaci. Příběh každého člověka je jedinečný, proto je přistupováno ke každému individuálně a s respektem. Službu využívají lidé, kteří si půjčili peníze a není v jejich možnostech tyto půjčky splácet. Často se dostávají do exekucí a tímto se zhoršuje jejich celková životní úroveň. Klientům je nabídnuto zmapování celkové dluhové situace a následně možnosti řešení. Klienti mohou využít služeb poradny při sepisování žádosti o splátkový kalendář, vyřizování osobního bankrotu nebo při komunikaci s insolvenčním soudem. Často využívanou službou je sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení k insolvenčnímu soudu. Dluhové poradenství Samaritán má akreditaci z Ministerstva spravedlnosti k sepsání a podání návrhů na povolení oddlužení. Této služby využívají také starobní a invalidní důchodci. U starobních důchodců a invalidních důchodců druhého a třetího stupně je délka oddlužení zkrácena z 5 let pouze na 3 roky.

Jako příklad využití pomoci Dluhového poradenství Samaritán následuje příběh paní Evy.
Na poradnu se obrátila paní Eva s žádostí o sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení. Měla dlouholeté dluhy, které nebyla schopna hradit. Paní Eva neměla ke svým dluhům k dispozici žádné dokumenty. Po podání informací, jakým způsobem lze zajistit exekuční příkazy a další dokumenty k pohledávkám, se podařilo potřebné dokumenty zajistit. Paní Eva přišla do poradny s obavami, styděla se za to, že má více jak 15 exekucí. Poté co zjistila, že ji v poradně čeká lidské a vstřícné jednání, obavy zmizely. Paní Eva byla vděčná za srozumitelné podání odborných informací ohledně průběhu procesu oddlužení. Oddlužení bylo insolvenčním soudem povoleno a paní je ráda, že existuje řešení, jak se dostat z dluhové pasti.

Před návštěvou poradny je potřeba telefonicky domluvit termín schůzky. V případě zájmu se kontaktujte na telefonním čísle 737 408 599. Další informace naleznete na www.poradnasamaritan.cz.

Autorkou článku je pracovnice Dluhového poradenství Samaritán ve Zlíně.