PÁTEK 4. 12. 2020

04.12.2020

Dnešní větrný den nesvědčí procházkách po okolí. 

 Nicméně můžete si ji naplánovat na příště! 

Kolik zlínských vil jste viděli a poznali? 

Seznamte se s nimi. Je jich popsaných 23. 

https://www.ic-zlin.cz/24978-vily